Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

 

NIEBIESKA LINIA

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "NIEBIESKA LINIA"

 

Infolinia:  800  120  002

 

telefoniczne dyżury prawników 22  666  28  50 (poniedziałki i wtorki w godzinach 17-21)

http://www.niebieskalinia.info/index.php/przemoc-w-rodzinie

e-mail – niebieskalinia@niebieskalinia.info

 

Wykaz danych teleadresowych dla osób dotkniętych przemocą domową:

 

 • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w Krasnobrodzie, ul. Kościuszki 6, 22-440 Krasnobród, tel. 846608115, e-mail: biuro@mgops.krasnobrod.plwww.mgopskrasnobrod.naszops.pl

 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie, ul. Kościuszki 6, 22-440 Krasnobród, tel. 846608115, e-mail: biuro@mgops.krasnobrod.plwww.mgopskrasnobrod.naszops.pl

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Szczebrzeszynie, ul Zamojska 29, 22-460 Szczebrzeszyn, tel. 846872958, e-mail: oik.szczebrzeszyn@onet.pl, www.oikszczebrzeszyn.pl

 • Komenda Miejska Policji w Zamościu, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 22-400 Zamość, tel. 478151323, 997, 112,  e-mail: mariusz.zub@lu.policja.gov.pl

 • Pogotowie Ratunkowe, tel. 999, 112

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego, ul. Partyzantów 5, 22-400 Zamość, tel. 846271115, 

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia" Jerzy Cios w Krasnobrodzie, ul. Lelewela 2, 22-440 Krasnobród, tel. 846607199

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Terapia" w Krasnobrodzie, ul. Lelewela 2, 22-440 Krasnobród, tel. 846607500

 

Przemoc w rodzinie: rodzaje i fazy przemocy w rodzinie

 

Przemoc w rodzinie to nie tylko znęcanie się fizyczne nad członkiem rodziny, ale także dręczenie psychiczne, wykorzystywanie seksualne i ekonomiczne. Ofiary przemocy w rodzinie stanowią przede wszystkim kobiety, które wstyd oraz wyuczona bezradność często powstrzymują przed zerwaniem toksycznej relacji. Jak wygląda mechanizm przemocy domowej i gdzie ofiary mogą szukać pomocy?

Przemoc w rodzinie zachodzi wówczas, gdy mąż, żona lub inny członek rodziny wyrządza krzywdę fizyczną lub psychiczną najbliższym, z którymi mieszka pod jednym dachem. Sprawca przemocy domowej, wykorzystując swoją przewagę nad ofiarą, próbuje ją zdominować, zastraszyć, poniżyć i wymusić na niej określone zachowania. Jeśli osoba doświadczająca pomocy domowej w porę nie zareaguje i nie uwolni się od tyranii partnera, z czasem będzie jej coraz trudniej przerwać błędny krąg przemocy. Miesiące, a czasem nawet całe lata upokorzeń zmieniają u ofiary postrzeganie samej siebie – zaczyna ona stopniowo przejmować taki obraz własnej osoby, jaki wmawia jej oprawca. Wówczas jedynym wyjściem jest zwrócenie się do instytucji, które dysponują środkami prawnymi pomagającymi karać sprawców przemocy.

 

Przemoc w rodzinie: kiedy ma miejsce?

 

O przemocy domowej można mówić wówczas, gdy spełnia następujące cechy:

 • ma charakter intencjonalny co oznacza, że działania sprawcy są świadome i zamierzone;

 • jest rodzajem relacji, w której jedna ze stron podporządkowana jest drugiej – sprawca wykorzystuje swoją przewagę fizyczną, psychiczną, ekonomiczną lub społeczną, aby zdominować ofiarę;

 • jest relacją, w której sprawca podejmując działania lub zaniechując ich narusza prawa i dobra osobiste ofiary;

 • powoduje szkody fizyczne i psychiczne oraz wywołuje cierpienie u osoby, która doznaje przemocy.

 

Formy pomocy w rodzinie i jej przykłady

 

Wyróżnia się 4 podstawowe formy przemocy domowej:

 

Przemoc fizyczną – sprawca narusza nietykalność cielesną drugiej osoby. Bije ją, kopie, szarpie, policzkuje, dusi, popycha, krępuje, ciągnie za włosy, szturcha itp.

Przemoc psychiczną – sprawca narusza godność osobistą ofiary. To najczęstsza forma przemocy w rodzinie i określa najszerszy wachlarz zachowań – od codziennej krytyki i upokarzania, po dotkliwe wyzwiska, groźby, zastraszanie, szantażowanie (np. zabraniem dzieci, samobójstwem), nękanie, śledzenie, stawianie zakazów (np. wychodzenia z domu, kontaktowania się z rodziną, przyjaciółmi).

Przemoc seksualną – sprawca narusza sferę seksualną ofiary, tzn. siłą lub groźbami zmusza do współżycia, gwałci lub nakłania do innych praktyk seksualnych wbrew jej woli. Do przemocy seksualnej zalicza się także głośne komentowanie wyglądu drugiej osoby, wyśmiewanie go, ocenianie sprawności seksualnej itp.

Przemoc ekonomiczną – sprawca narusza własność ofiary lub ją zaniedbuje. Przemoc tego typu obejmuje takie zachowania jak okradanie, celowe niszczenie czyjejś własności, zabieranie pieniędzy, dokumentów, zaciąganie pożyczek na wspólne konto bez wiedzy lub pozwolenia drugiej osoby, zmuszanie do spłacania długów, wyprzedawanie wspólnego majątku bez wcześniejszego uzgodnienia itp. Przemocą ekonomiczną nazywa się też przypadki zaniedbywania dzieci przez rodziców – niezapewnianie im godziwych warunków do życia, pozbawianie jedzenia, odzieży, brak opieki w chorobie, brak wsparcia psychicznego i materialnego.

Najłatwiej udowodnić przed sądem stosowanie fizycznej przemocy w rodzinie, najtrudniej – psychicznej. Ta druga jest też dużo rzadziej zgłaszana organom ścigania, ponieważ często ofiary w ogóle nie są świadome, że ktoś krzywdzi je psychicznie. Groźby, wyzwiska czy nękanie ze strony bliskiej osoby traktują jak element codzienności, stąd brak zdecydowanej reakcji.

 

Jestem ofiarą przemocy w rodzinie – co robić?

 

wezwać policję – służby mają obowiązek interwencji w przypadku podejrzeń o przemoc w rodzinie. W przypadku gdy sprawca zachowuje się agresywnie, policja może zastosować tymczasowy areszt na 48 godzin.

zebrać dowody przemocy – w tym celu należy zrobić obdukcję, którą może przeprowadzić nawet zwykły lekarz rodzinny. Wystawia on zaświadczenie, w którym powinien znaleźć się opis stanu zdrowia ofiary, rodzaje i przyczyny obrażeń. Jeśli przemoc ma charakter ciągły, nie należy ukrywać przed bliskimi i znajomymi jej śladów fizycznych na ciele – im więcej osób o nich wie, tym więcej świadków i większe szanse na ukaranie sprawcy.

zgłosić się do instytucji udzielających pomocy ofiarom przemocy domowej – dysponują one fachową pomocą prawną, z której ofiara może skorzystać chcąc postawić swojego oprawcę przed sądem. Pracownicy instytucji pomagają w kontaktach z policją, prokuraturą i biorą udział w postępowaniu sądowym.

 

Fazy przemocy w rodzinie

 

Ofiary przemocy domowej potrafią latami nie przyznawać się do swoich cierpień i tym samym chronić agresora przed odpowiedzialnością karną. Ich bierność po części tłumaczy fakt, że sprawcą jest osoba im najbliższa, najczęściej mąż lub partner, przez co wstydzą się reakcji otoczenia na oskarżenie go o przemoc. Cały czas mają też nadzieję na wewnętrzną przemianę partnera, ponieważ agresja z jego strony nie ma charakteru ciągłego i przeplatana jest okresami spokoju, a nawet szczęścia. Zmiany te ilustrują kolejne fazy przemocy w rodzinie

Faza narastania napięcia – partner staje się drażliwy, coraz więcej rzeczy go denerwuje, często atakuje słownie partnerkę, wszczyna awantury. Ofiara próbuje za wszelką cenę go uspokajać i usprawiedliwiać jego zachowanie.

Faza ostrej przemocy – sprawca daje upust swojemu napięciu i wpada w szał, niszczy sprzęty domowe, dopuszcza się przemocy fizycznej, grozi ofierze, zastrasza ją. Wystarczy najmniejszy pretekst, aby wyprowadzić go z równowagi i sprowokować, np. za późno podany obiad, zła ocena przyniesiona przez dziecko ze szkoły. Ofiara tuż po doświadczeniu przemocy jest w szoku, odczuwa strach, ale po jakimś czasie próbuje racjonalizować zachowania partnera, szuka w sobie przyczyn jego wybuchów agresji.

Faza miesiąca miodowego – do sprawcy dociera, że przekroczył granice, budzą się w nim wyrzuty sumienia. Chce naprawić swoje błędy i zmienia się nie do poznania – jest miły, czuły, wyrozumiały, kupuje partnerce prezenty, zapewnia ją o swoich uczuciach i obiecuje, że nigdy więcej nie podniesie na nią ręki. Partnerka wierzy w jego przemianę, znowu jest szczęśliwa i zakochana. Cykl powtarza się od nowa – po okresie spokoju w partnerze znowu narasta napięcie, którego skutkiem są kolejne awantury i przemoc fizyczna. Jednak nadzieja, jaką daje faza miesiąca miodowego, cały czas powstrzymuje ofiarę przed doniesieniem na sprawcę do organów ścigania.

Wykaz jednostek zapewniających schronienie dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie w województwie lubelskim

 

Nazwa gminy/powiatu Nazwa i adres jednostki

Nrumer telefonu

adres mailowy

Liczba miejsc całodobowych
Powiat Bialski

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

w Białej Podlaskiej 

ul. Warszawska 15

21-500 Biała Podlaska

504806438

bialapodlaska.cpi@stowarzyszeniebonafides.pl

6

Powiat

Biłgorajski

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju

ul. "Wira" Bartoszewskiego 10

23-400 Biłgoraj

846864182

797433719

oik.bilgoraj@gmail.com

8
Miasto Chełm

Ośrodek Interwencji Kryzysowej 

ul. Wolności 20

22-100 Chełm

825640707

oikchelm@op.pl

8
Powiat Janowski

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie)

ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29

23-300 Janów Lubelski

158723345

pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl

4
Powiat Kraśnicki

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kraśniku (w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku)

ul. J. Słowackiego 7

23-204 Kraśnik

665943069

oik@pcpr.krasnik.pl

4
Miasto Lublin

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

ul. Cmielewskiego 9

20-620 Lublin

815254208

kierownik.sow.lublin@gmail.com

25

Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w ciąży

ul. Bronowicka 3A

20-301 Lublin

817485210

soslublin@wp.pl

25

Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie

ul. Probostwo 6A

20-089 Lublin

814665546

814665547

733588600

pomoc@cik.lublin.eu

13
Powiat Lubelski

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bychawie

ul. 11 Listopada 11

23-100 Bychawa

783089108

oik_bychawa@onet.pl

4
Miasto Puławy

Puławskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego (w ramach umowy z Miastem Puławy na realizację "Programu pomocy całodobowej dla osób doznających przemocy w rodzinie z możliwością udzielenia schronienia")

ul. Mickiewicza 2A

24-100 Puławy

818880420

psozp@poczta.onet.pl

2 pokoje dla 2 osób lub 6 osób będących członkami rodziny
Powiat Puławski

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach (Ośrodek Interwencji Kryzysowej)

Al. Królewska 3

24-100 Puławy

818885305

818885306

centrum@pcpr.pulawy.pl

4
Powiat Świdnicki

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Świdniku

ul. Kolejowa 5

21-040 Świdnik

814670077

781651711

oik.swidnik@wp.pl

2 miejsca dla osób dorosłych lub 1 osoba dorosła i 2 dzieci
Powiat Tomaszowski

Ośrodek Interwencji Kryzysowej 

ul. Żwirki i Wigury 2

22-600 Tomaszów Lubelski

846634298

729860600

792960731 (nr uruchomiony na czas epidemii)

oik.tomaszow@interia.pl

5

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Tyszowcach

ul. Wielka 101

22-630 Tyszowce

846619587

570220023

sow@sowtyszowce.pl

Facebook: Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Tyszowcach

25
Powiat Włodawski

Ośrodek Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej

ul. Partyzantów 13

22-200 Włodawa

600781263

sponip.pl@wp.pl

3
Powiat Zamojski

Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w ciąży w Łabuniach

ul. Osiedlowa 7

22-437 Łabunie

846113027

ddm.labunie@vp.pl

15

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Szczebrzeszynie

ul. Zamojska 29

22-460 Szczebrzeszyn

800115015

oik.szczebrzeszyn@onet.pl

7
Miasto Zamość

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zamościu

ul. Kilińskiego 32

22-400 Zamość

846412125

800101402

info@oik.zamosc.pl

6

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą